Disclaimer

Rechten op inhoud

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij stichting Utrecht Natuurlijk. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van stichting Utrecht Natuurlijk is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan stichting Utrecht Natuurlijk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Utrecht Natuurlijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting Utrecht Natuurlijk geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Fotografie

Foto’s op onze website zijn gemaakt door onze eigen medewerkers en door: Kitty kroone , natuurfotografen utrecht, Angeliek de Jonge en Elles Visser.

Algemene Voorwaarden

Samenwerken met of werken voor Utrecht Natuurlijk? Lees dan eerst onze Algemene Voorwaarden Utrecht Natuurlijk 2014